Yhdistyksen historiaa

Taustaa Lapin esittävän taiteen keskukselle

Esille- Esittävän taiteen aluekeskusten pilottihanke
Valtion näyttämötaidetoimikunnassa keskusteltiin maaliskuussa 2008 ehdotuksesta esittävän taiteen aluekeskuspilottihankkeen käynnistämiseksi. Pilottihanketta suunniteltiin käynnistettäväksi vuosiksi 2009- 2013 Varsinais- Suomessa (Framil), Pohjois- Karjalassa (etk) sekä Helsingissä sirkuksen alueellisessa toimintakeskuksessa (Cirko). Tilaisuudessa esittäytyi näiden lisäksi myös nukketeatterikeskus Poiju sekä musiikkiteatteri Kapsäkki. Paikalla oli mm. teatterinjohtajia sekä esittävän taiteen läänintaiteilijoita. Lapista tapaamiseen osallistui Rovaniemen teatterin johtaja Tytti Oittinen sekä läänintaiteilija Tuula Väisänen. Aluekeskusten tarpeellisuus nähtiin toimia sateenvarjo-organisaationa marginaalissa toimiville vapaan kentän esittävän taiteen tekijöille. Tällaisia ”lainsuojattomia” taiteen ammattilaisia on runsaasti sirkuksen, nukketeatterin, soveltavan draaman ja performancen alueilla sekä vapaissa teatteriryhmissä.

ESILLE- Esittävän taiteen aluekeskusten pilottihanke ei käynnistynyt Suomessa. Jo käynnisteillä olleiden esittävän taiteen keskusten toiminta on jatkunut Turussa, Joensuussa ja Helsingissä, jonne on perustettu Cirkon lisäksi myös Helsingin esitystaiteen keskus.
Lappiin perustettiin syksyllä 2009 LETKE, Lapin esittävän taiteen keskus.

Kohti Lapin esittävän taiteen keskusta

Läänintaiteilija Tuula Väisänen piti vuosina 2008 – 2009 Lapissa toimivien taiteilijoiden kanssa useita tapaamisia, joissa pohdittiin, mikä merkitys keskuksella olisi Lapin läänissä. Kokouksiin osallistui kaikki merkittävät ammatillisesti toimivat tahot; yksittäiset taiteentekijät, vapaat ryhmät sekä Kemin kaupunginteatteri että Rovaniemen alueteatteri.
Lapin taidetoimikunta ja alueella toimivat esittävän taiteen ammattilaiset pitivät keskuksen perustamista Lappiin erittäin tärkeänä edistämään esittävän taiteen tekijöiden asemaa.
Tapaamisissa tuli esille seuraavia asioita:
Lapissa keskuksella olisi erityinen merkitys, koska täällä on vähän kulttuurisia rakenteita esittävän taiteen alueella. Esittävän taiteen tekijöiden asema Lapin läänissä on heikko näiden tukevien rakenteiden puuttuessa. Ammattiteattereiden ulkopuolella ei ole säännöllisesti toimivaa vapaan kentän ammattiteatteriryhmää. Vapaalla kentällä toimii teatterin, sirkuksen ja nukketeatterin ammattilaisia joko yksittäisinä taiteilijoina tai yhdistyksissä, mutta ilman omaa harjoitus- ja esiintymistilaa. Taiteilijoiden työllistyminen on huonoa, esitysten ja taiteilijoiden osaamisen markkinointi puutteellista, koska siihen ei ole olemassa tarvittavia resursseja. Kaupunkikeskusten ulkopuolella, maaseudulla, ei ole taiteen ammattilaisia, koska heille ei ole luotu työpaikkoja. Useat Lapissa toimivista taiteen ammattilaisista eivät pysty elättämään itseään taiteellisella työllään. Monet miettivät juuri näistä taloudellisista syistä johtuen pois muuttamista, mikä olisi suunnaton menetys Lapin läänille. Lappiin olisi kuitenkin mahdollista luoda työpaikkoja esim. maaseudulle kehittämään kulttuurityötä nuorten ja harrastajaryhmien kanssa.

Outoguru- taiteilijoiden työllistämisen pilottihanke
Tuula Väisänen kehitti esimerkkihankkeena Lappiin Outoguru- nuorisokulttuuriprojektin (2009-2010), mihin on palkattiin viisi teatteri-ilmaisunohjaajaa kuukausipalkkaiseen työhön. Ohjaajat asuivat ja toimivat syrjäseuduilla, kehittäen nuorten mahdollisuutta taiteelliseen itsensä ilmaisuun. Outoguru toimi kymmenellä paikkakunnalla niin, että kunkin ohjaajan työ jakautui kahden kunnan alueelle. Hanke rahoitettiin Suomen kulttuurirahaston Myrskyhankkeesta Lapin taidetoimikunnan ja kuntien yhteistyöllä. Outogurun toiminta kesti puolitoista vuotta. Tarve nuorten taidetyöskentelylle on ilmeinen, samalla on kysymys myöskin nuorten syrjäytymisen ehkäisemisestä, mikä on Lapin maaseudulla todellinen ongelma. Valtion näyttämötaidetoimikunta on puolestaan ollut huolissaan mm. soveltavan draaman ammattilaisten ja teatteri-ilmaisunohjaajien työllisyystilanteesta. Monet Lapista lähtöisin koulutuksen saaneet teatteri-ilmaisun ohjaajat haluaisivat palata (jotkut ovat palanneet, työllistyminen osittaista) tekemään arvokasta työtä omalle kotiseudulleen. Nämä kaksi asiaa olisi tärkeää saada kohtaamaan: nuorison taidetyön suuri tarve ja taiteilijoiden työllistyminen. Lapissa on paljon mahdollisuuksia kehittää työpaikkoja tälle alueelle, Outoguru oli siitä toimiva malli. Turismi ja matkailu ovat myös oma alueensa, missä piilee valtava vielä käyttämätön potentiaali. Aluekeskuksen toiminta ulottuu Utsjoelle saakka, minne on suunnitteilla paikallisten saamelaistaiteilijoiden kanssa saamenkielistä teatteria. Meillä on olemassa tähän kaikkeen tekijöitä, mutta tarvitsemme linkin tekijöiden ja tämän työmaaston välille. Esittävän taiteen aluekeskus toimisi tällaisena linkkinä.
Aluekeskuksella tulee olemaan suuri merkitys myös taiteilijoiden verkostoitumisen mahdollistajana. Lapissa etäisyydet ovat pitkät, taiteilijat toimivat omilla alueillaan eristäytyneenä muista tekijöistä, jolloin ammatillinen identiteetti helposti kärsii.

Letke
Lappilaiset ammatillisesti toimivat teatteriryhmät ja yksittäiset tekijät perustivat syksyllä 2009 Lapin esittävän taiteen aluekeskus yhdistyksen. Perustajajäseninä ovat toimineet Tuula Väisänen, Lapin nukketeatteriyhdistys, Neljän tuulen tie ry, teatteriosuuskunta Loimu sekä Monitaideyhdistys Piste. Hallitukseen kuuluvat (2009- 2010) läänintaiteilija Tuula Väisänen, teatteriohjaaja Pieta Koskenniemi, nukketaiteilija Leila Peltonen, sirkustaiteilija Mette Ylikorva, näyttelijä Hannu Friman, muusikko Jukka Tarkiainen sekä saamelaistaiteilija, näyttelijä Sverre Porsanger.